Հայոց պատմությունը հունվարի 2-ին

1850 թվականի հունվարի 2-ին տեղի է ունեցել Երևանի առաջին պետական իգական (Հռիփսիմյան) դպրոցի բացումը:

1884 թվականի հունվարի 2-ին Պետերբուրգում կայացած պետական խորհրդակցությունը ընդունեց հայկական եկեղեցական դպրոցների նոր կանոններ, որոնք անկաշկանդ միջամտության իրավունք էին տալիս ռուսական պետական մարմիններին:

Նույն օրը Կ. Պոլսում լույս տեսավ «Արևելք» օրաթերթը: