Հայոց պատմությունը դեկտեմբերի 31-ին

Արարատ լեռը

1979 թվականի դեկտեմբերի 31-ին գործարկվեց Հայաստանի ատոմակայանի երկրորդ էներգաբլոկը։

Նույն օրը տեղի է ունեցել Արփա-Սևան գետնուղու վերջին երկու հատվածների միակցումը: