Հայոց պատմությունը հունվարի 10-ին

1859 թվականի հունվարի 10-ին Ստ. Ոսկանյանը Փարիզում հրատարակում է «Արևմուտք» հանդեսը: Նույն թվականի վերջին հրատարակությունը դադարեցվում է, ապա ընդմիջումներով շարունակվում 1864-1865 թվականներին:

1861 թվականի հունվարի 10-ին Ախթալայում պղնձաձուլական գործարան է հիմնվում:

1863 թվականի հունվարի 10-ին Ստեփան Փափազյանի խմբագրությամբ Կ. Պոլսում սկսում է լույս տեսնել «Ժամանակ» կիսամսյա հանդեսը:

1869 թվականի հունվարի 10-ին Գյուտ ավագ քահանա Աղանյանցի խմբագրությամբ Թիֆլիսում լույս տեսավ «Լումա» ամսագիրը:

1920 թվականի հունվարի 10-ին ՀԽՍՀ Հեղկոմը ընդունում է դեկրետ անտառների ազգայնացման մասին: