Հայոց պատմությունը դեկտեմբերի 13-ին

Արարատ լեռը

1795 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Ջավադ խանը Գանձակը հանձնում է ռուսներին:

1890 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Մոսկվայում վախճանվեց հայագետ Մկրտիչ Էմինը (ծնվ.` 1815 թ.):

1901 թվականի դեկտեմբերի 13-ին բացվեց Ալեքսանդրապոլ-Երևան երկաթուղին:

1911 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս ընտրվեց Գևորգ Ե. (Սուրենյանցը, վախճ.` 1930 թ.):