Հայոց պատմությունը դեկտեմբերի 14-ին

Արարատ լեռը

1846 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Անդրկովկասը վարչական նոր բաժանման է ենթարկվում. ստեղծվում են Թիֆլիսի, Քութայիսի, Շամախու և Դերբենդի նահանգները:

1861 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Կ. Պոլսում հիմնվում է Արևելյան թատրոնը: Բացման առթիվ ճառ է ասում Միքայել Նալբանդյանը: