Եկեղեցի, պատմություն, կրթություն, մշակույթ, արվեստ, կրոն … Ձեր լուսամուտից ներս

Հայոց պատմությունը դեկտեմբերի 12-ին

Հայոց պատմությունը դեկտեմբերի 12-ին

1840 թվականի դեկտեմբերի 12-ին Վանում ծնվեց եկեղեցական, բանահավաք, հրապարակախոս, հասարակական-քաղաքական գործիչ Գարեգին Սրվանձտյանցը:

Գրեք Ձեր կարծիքը։