Հայոց պատմությունը դեկտեմբերի 12-ին

Արարատ լեռը

1840 թվականի դեկտեմբերի 12-ին Վանում ծնվեց եկեղեցական, բանահավաք, հրապարակախոս, հասարակական-քաղաքական գործիչ Գարեգին Սրվանձտյանցը: