Հայոց պատմությունը մարտի 8-ին

Արարատ լեռը

1878 թվականի մարտի 8-ին հայկական պատվիրակությունը Մկրտիչ Խրիմյանի գլխավորությամբ Կ. Պոլսից մեկնեց Բեռլին՝ հայկական հարցը Բեռլինի կոնգրեսին ներկայացնելու համար: