Հայոց պատմությունը մարտի 3-ին

1872 թվականի մարտի 3-ին Վանում հիմնվեց «Միություն ի փրկություն» գաղտնի ընկերությունը:

1935 թվականի մարտի 3-ին ծնվել է Հրանտ Մաթևոսյանը (գրող, արձակագիր):

1958 թվականի մարտի 3-ին ՀԽՍՀ Մինիստրների խորհուրդի որոշմամբ Մատենադարանը վերակազմավորվում է որպես գիտահետազոտական ինստիտուտի: