Հայոց պատմությունը մարտի 30-ին

1805 թվականի մարտի 30-ին ռուսական զորքեր գրավում են Շորագյալի սուլթանության (Արևելյան Շիրակ) կենտրոնը՝ Արթիկը:

1827 թվականի մարտի 30-ին Թիֆլիսում տեղի է ունենում հայ կամավորների զորահանդեսը: