Հայոց պատմությունը մարտի 29-ին

554 թվականի մարտի 29-ին Դվինում գումարված Հայոց եկեղեցական ժողովը մերժում է 551 թվականի Քաղկեդոնի ժողովի վարդապետական մոտեցումները՝ առանձնանալով արևմտյան, այն է՝ հռոմեական կաթոլիկ և բյուզանդական օրթոդոքս եկեղեցիներից:

1592 թվականի մարտի 29-ին ծնվեց Նահապետ Քուչակը:

1827 թվականի մարտի 29-ին Թիֆլիսում կազմվում է հայկական առաջին կամավորական գումարտակը:

1914 թվականի մարտի 29-ին Թիֆլիսում հիմնվեց հայոց պատմական և հնագիտական ընկերությունը:

1992 թվականի մարտի 29-ին Շուշիից և Ղայբալու, Ջանհասան, Քյոսալար գյուղերից Ստեփանակերտի վրա հարձակման անցած ադրբեջանական ուժերը կատաղի մարտերում ջախջախվեցին և ետ շպրտվեցին ելման կետերը: