Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի որդիների և թոռների տոնը

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի որդիների և թոռների՝ Արիստակեսի, Վրթանեսի, Հուսիկի, Գրիգորիսի և Դանիելի հիշատակության տոնը միասնաբար Հայ եկեղեցին նշում է Վարդավառի երկրորդ կիրակիին հաջորդող շաբաթ օրը։

 

Առաջարկում ենք ընթերցել նաև.

Տ. Ս. ԱՐԻՍՏԱԿԷՍ Ա. ՊԱՐԹԵՒ (Մաղաքիա արք. Օրմանյանի «Ազգապատում» գրքից),

Արիստակես Ա Պարթև (Բաբկեն ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ),

Տ. Ս. ՎՐԹԱՆԷՍ Ա. ՊԱՐԹԵՒ (Մաղաքիա արք. Օրմանյանի «Ազգապատում» գրքից),

Վրթանես Ա Պարթև (Բաբկեն ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ),

Տ. Ս. ՅՈՒՍԻԿ Ա. ՊԱՐԹԵՒ (Մաղաքիա արք. Օրմանյանի «Ազգապատում» գրքից),

Հուսիկ Ա Պարթև (Բաբկեն ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ),

Գրիգորիսի ձեռնադրությունը և նահատակությունը (Մաղաքիա արք. Օրմանյանի «Ազգապատում» գրքից),

ԴԱՆԻԷԼ ԱՍՈՐԻ (Մաղաքիա արք. Օրմանյանի «Ազգապատում» գրքից)։