Author Topic: Եկեղեցասիրաց  (Read 44857 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Pantera

  • Guest
Re: Եկեղեցասիրաց ե
« Reply #10 on: October 14, 2006, 08:54:05 AM »
Petros jan, yes chem anvanum vochinch qnnadatutyun, yete dra hamar himqer chem unenum.
Yes parzapes kardum em vere grvace.
Inz ches paycarabani Yekeghecasirac yeghbayrakcutyan "AGHANDI" uxxutyunnere, khndrum em?
Inch himqerov eq ayn aghand endunum?
« Last Edit: October 14, 2006, 08:57:43 AM by Pantera »

Maro

  • Guest
Re: Եկեղեցասիրաց ե
« Reply #11 on: October 14, 2006, 09:01:14 AM »
Maro jan, bayc che vor Astvacashnchyan chshmartutyune sertoren kapvac e henc qahananeri het?
Yes Yekeghecarirac Eghbayrakcutyune chem hamarum aghand u voch voq chi karogh asel, te ayn voreve aghand e.
Petq che krkin meghadrel, te nranq anoren/inqnaglukh en gorcum` ogtagorcelov yekeghecu anune.
Yes hamozvac em, vor nrancic yuraqanchyure` ayd tvum henc Hamlet yeghbayre /nshvec verevum/ usumnasirel yev usumnasirum en Astco khosqe u Nra hetnordnern en der im u qo kam shat shateri cnundic araj, angam.
Karcum em, vor nman meghadranqner kam qnnadatutyunner anelu hamar shat hastatun himqer en petq, vore yes estegh chem tesnum.


Աստվածաշնչյան ճշմարտություւնները կապված են իսկ ու իսկ Աստծո կամքի հետ: Ես հստակորեն կարող եմ այդ եղբայրակցությանը ասել աղանդ: Եթե բառարանը վերցնենք և նայենք, ապա աղանդը այն է որը բաժանվում ե քրիստոնեական այն կամ այն եկեղեցուց: Գիտես ես ել արդեն ութը տարի ուսումնասիրում եմ Աստծո խոսքը, Ասեմ առավել` հայրս տաս տարի: Ուսումասիրելով ինքներս եկանք բողոքականությունից մեր մայր Եկեղեցի: Եւ թող ինձ չծեծեն այստեղ, բայց հայրս շատ-շատ հոգևորականներից ավելի լավ երևիթե գիտի Աստծո խոսք: Բայց դա դեռ իրեն իրավունք չի տալիս մկրտելու մարդկանց, կամ էլ հաղորդություն տալու: Թե ինչու, կարդա Սյու ջան Ձեղնադրության խորհուրդը և Հաղորդության Խորհուրդը: Իհարկե Աստվածաշունչը բացիր և անյդ նյութերի նշված կետերը ինքդ կարդա: Կներես իմ համար Աստվածաշունչը շատ հաստատուն միտք է:

Pantera

  • Guest
Re: Եկեղեցասիրաց ե
« Reply #12 on: October 14, 2006, 09:04:54 AM »
Jana, inch himqeri vra es anvanum ayn aghand? Ov asac, vor nranq zatvel en yekeghecuc?
Mite karcum es, vor aveli lav gitenq Astvacashunche ayn marduc` vore qarozum e ayn der shat vaghuc?
Mi guce duq mi ban giteq, vor yes inqs chgitem?
« Last Edit: October 14, 2006, 09:07:41 AM by Pantera »

Maro

  • Guest
Re: Եկեղեցասիրաց ե
« Reply #13 on: October 14, 2006, 09:20:10 AM »
 28:) 28:) 28:) 28:)


Սյու, կներես բայց կարծում եմ,մեր եկեղեցու հայրերը, որոնք դարեր առաջ ստեղծել են մեր վարդապետությունը, ուսմունք ստանալով առաքյալներից, հաստատ ավելի ճշմարիտ գիտեին Աստծո Խոսքը: Համոզված եմ նաև իմ անձնական փորձից ելնելով, շատ եմ որոնումների մեջ եղել:

Նրանց իսկ արածը ասում է, որ զատվել են եկեղեցուց: Ինչու, կարդա այն ինչ ասեցի: 21:) 37:) õîðóðòíåðè ìàñèí...êàðòà Àñòâàöàøí÷îâ)!

Pantera

  • Guest
Re: Եկեղեցասիրաց ե
« Reply #14 on: October 14, 2006, 09:24:43 AM »
mmmmmmmm.........achqis espes menq anverj anhamadzaynutyan enq galu  14:)
Kporzem Yekeghecasirac Yeghbayrakcutyunic mekin khndrem estegh ayceli u mez lusabani irenc masin, qani vor tesnum em ski chenq el imanum nranc npataknern u skzbunqnere, bayc miayn meghadrum enq. 12:)

Maro

  • Guest
Re: Եկեղեցասիրաց ե
« Reply #15 on: October 14, 2006, 09:26:38 AM »
Menq chenk mexadrum. Menk mer Asatsa himnum en Astso xoski, ekexetsu vardapetutyan vra.....te inch en anum irenq, da urish harts e.

Pantera

  • Guest
Re: Եկեղեցասիրաց ե
« Reply #16 on: October 14, 2006, 09:28:34 AM »
Jana, estegh qnnadatvum e irenc ararqn u hamarvum ayn aghand. Ba sa inch e?  33:)

Maro

  • Guest
Re: Եկեղեցասիրաց ե
« Reply #17 on: October 14, 2006, 09:33:03 AM »
Bayts menk mer xoskin mets himunk unenk, isk irents aratsin - VOCHMI!

Pantera

  • Guest
Re: Եկեղեցասիրաց ե
« Reply #18 on: October 14, 2006, 09:34:29 AM »
De dra hamar el asum em, vor kporzem nrancic mekin khndrem, vor jamanak karoghana tramadrel ays khosakcutyane u parzabanumner mtcni mer mej   18:)

Maro

  • Guest
Re: Եկեղեցասիրաց ե
« Reply #19 on: October 14, 2006, 09:38:07 AM »
Tox ga. Bolori urax klinenk tesnel!!
Byats mich ir gala es patmutuna mi ban e asum: nrank aretsin tvyal depkum ain ich anum en hazaravow axandner ev hertvatsner. Etr rs kazamkerputya ches mexadrum, el inchu es mexadrum axandnerin?))

De kspasenk mer nor forumjanin, ete ijarke kga.