Հայոց պատմությունը հոկտեմբերի 30-ին

Արարատ լեռը

1875 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Ալեքսանդրապոլում ծնվեց բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանը (վախճ.` 1957 թ.):

1920 թվականի հոկտեմբերի 30-ին թուրքերը գրավում են Կարսը: