Հայոց պատմությունը նոյեմբերի 5-ին

1920 թվականի նոյեմբերի 5-ին թուրքերը գրավում են Ալեքսանդրապոլը:

1932 թվականի նոյեմբերի 5-ին տեղի է ունենում Երևանի երկրորդ հիդրոկայանի հանդիսավոր բացումը:

1934 թվականի նոյեմբերի 5-ին բացվում է Լենինականի մանկավարժական ինստիտուտը:

1958 թվականի նոյեմբերի 5-ին գործարկվեց Աթաբեկյանի հիդրոէլեկտրակայանը:

1967 թվականի նոյեմբերի 5-ին Երևանում գործարկվեց էլեկտրոնային օղակաձև արագացուցիչը: