Հայոց պատմությունը նոյեմբերի 16-ին

Արարատ լեռը

1855 թվականի նոյեմբերի 16-ին ռուսական զորքերը գրավում են Կարսը:

1896 թվականի նոյեմբերի 16-ին Կ. Պոլսում Բյուզանդ Քեչյանի խմբագրությամբ լույս տեսավ «Բյուզանդիոն» օրաթերթը: