Եկեղեցի, պատմություն, կրթություն, մշակույթ, արվեստ, կրոն … Ձեր լուսամուտից ներս

Հայոց պատմությունը հունվարի 24-ին

Հայոց պատմությունը հունվարի 24-ին

1973 թվականի հունվարի 24-ին ՀԽՍՀ Մինիստրների խորհուրդը որոշում ընդունեց հայ պարբերական մամուլի կենտրոնական արխիվ ստեղծելու մասին:

Գրեք Ձեր կարծիքը։