Հայոց պատմությունը հունվարի 24-ին

1973 թվականի հունվարի 24-ին ՀԽՍՀ Մինիստրների խորհուրդը որոշում ընդունեց հայ պարբերական մամուլի կենտրոնական արխիվ ստեղծելու մասին: