Հայոց պատմությունը փետրվարի 26-ին

1828 թվականի փետրվարի 26-ին սկսվում է պարսկահայերի վերաբնակեցումը Արևելյան Հայաստանում:

1924 թվականի փետրվարի 26-ին ԽՍՀՄ Կենտգործկոմի որոշմամբ Ալեքսանդրապոլ քաղաքը վերանվանվում է Լենինական:

1992 թվականի փետրվարի 26-ին Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի փայլուն մարտավարության շնորհիվ գրավվում է թշնամու պլացդարմը՝ Խոջալուն: