Եկեղեցի, պատմություն, կրթություն, մշակույթ, արվեստ, կրոն … Ձեր լուսամուտից ներս

Հայոց պատմությունը դեկտեմբերի 21-ին

Հայոց պատմությունը դեկտեմբերի 21-ին

1851 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Թուրքիայի Սամսոն քաղաքում ծնվեց գրող և հրապարակախոս Արփիար Արփիարյանը (վախճ.` 1908 թ. փետրվարի 12-ին, Կահիրեում):

1912 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Կ. Պոլսում Հայոց Ազգային ժողովը որոշում ընդունեց Հայկական հարցը բարձրացնել Լոնդոնում հրավիրվելիք դեսպանների կոնֆերանսում:

1917 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Էջմիածնում փակվեց Գևորգյան ճեմարանը:

Գրեք Ձեր կարծիքը։