Եկեղեցի, պատմություն, կրթություն, մշակույթ, արվեստ, կրոն … Ձեր լուսամուտից ներս

Հայոց պատմությունը դեկտեմբերի 17-ին

Հայոց պատմությունը դեկտեմբերի 17-ին

1920 թվականի դեկտեմբերի 17-ին ՀԽՍՀ Հեղկոմի հրամանով Հայաստանի բոլոր մշակութային-կրթական հիմնարկները պետականացվում են:

Գրեք Ձեր կարծիքը։