Հայոց պատմությունը դեկտեմբերի 17-ին

1920 թվականի դեկտեմբերի 17-ին ՀԽՍՀ Հեղկոմի հրամանով Հայաստանի բոլոր մշակութային-կրթական հիմնարկները պետականացվում են: