Սուրբ Թարգմանիչ Վարդապետներ

Սուրբ Թարգմանիչ Վարդապետների տոնը հայ ժողովրդի ամենանվիրական և սիրված ազգային-եկեղեցական տոներից է: Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ս. թարգմանիչ վարդապետների անվան ներքո տոնում է Եղիշեի, Մովսես Խորենացու, Դավիթ Անհաղթի պայծառ հիշատակը` գլխավորությամբ եռամեծ ս. Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետի: Այս լուսավոր այրերի փաղանգի մեջ են մտնում նաև հետագա դարերում թարգմանչաց սերնդի սրբազան գործն ու առաքելությունը շարունակող ս. Գրիգոր Նարեկացու և ս. Ներսես Շնորհալու անմոռանալի անունները:

Ս. Թարգմանիչներն իրենց անսահման ջերմությամբ և հավատքի լույսով ցրեցին տիրող խավարն ու ջերմացրեցին հայ մարդու հոգին: Նրանց շնորհիվ Աստվածաշունչ մատյանը հայերեն թարգմանվեց, և հայն առաջին անգամ հնարավորություն ստացավ իր մայրենի լեզվով կարդալու Աստծո կենդանի խոսքը: Սրբազան թարգմանիչներն իրենց լայն գործունեությամբ նպաստեցին Հայոց աշխարհի հոգևոր-մշակութային զարթոնքին: Ս. Գրքի թարգմանությանը հաջորդեցին Եկեղեցու Ս. Հայրերի բազմաբնույթ երկերի հայերեն թարգմանությունները, որոնցից շատեր այսօր, իրենց բնօրինակների կորստյան պատճառով, բնագրի արժեք են ստացել: