Սուրբ Եպիփան Կիպրացի

Ս. Եպիփան Կիպրացին (315-403 թ.) Ընդհանրական Եկեղեցու նշանավոր վարդապետներից է և տոնելի է Հայ Եկեղեցում որպես տասներկու վարդապետներից մեկը:

Ծնվել է Պաղեստինում: Կյանքի ընթացքում հռչակված է եղել իր աղքատասիրությամբ, սրբակենցաղ կյանքով և բազմաթիվ գրվածքներով: Ողջ կյանքի ընթացքում պայքարել է տարբեր հերետիկոսությունների դեմ. Եգիպտոսում` ընդդեմ գնոստիկության, Հռոմում` ընդդեմ Որոգինեսի որոշ տեսությունների: Մեծագույն պաշտպանն է եղել ուղղափառ դավանության և նիկիական 318 հայրապետների հավատամքի: 367 թ. եպիսկոպոսաց ժողովի կողմից ընտրվել է Կիպրոսի եպիսկոպոսապետ:

Նա հարուստ մատենագրական ժառանգություն է թողել: Հեղինակել է աստվածաշնչյան մեկնություններ, դավանաբանական երկեր, ճառեր, աղանդների հերքումներ, որոնց մեծ մասը միջնադարում թարգմանվել է նաև հայերեն:

Հայ եկեղեցում Եպիփան Կիպրացու հիշատակն երկու անգամ է տոնվում` Հոգեգալստյան 3-րդ կիրակիին հաջորդող երկուշաբթի օրը և հոկտեմբերի վերջին շաբաթ օրը՝ Եկեղեցու 12 ս. վարդապետների հիշատակության օրը: