Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի նշխարների գյուտը

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի նշխարների գյուտը հայոց մեծագույն սրբի հիշատակին նվիրված երեք տոներից մեկն է։

Ըստ ավանդության, հայոց մեծ դարձից հետո սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչն իր կյանքի վերջին տարիներն ավարտում է ճգնակեցությամբ՝ Սեպուհ լեռան Մանեի այրում, որտեղ էլ վախճանվում է 326 թ.: Նրա մարմինը գտնում են հովիվները, որոնք, չճանաչելով մահացյալ կաթողիկոսին, նրա մարմինը ծածկում են քարակույտի տակ: Հետագայում Սբ Գրիգոր Լուսավորիչը տեսիլքով հայտնում է իր նշխարների տեղը իր աշակերտներից Գառնիկ Բասենցուն, որից հետո Հայրապետի նշխարները տեղափոխվում և ամփոփվում են Դարանաղի գավառի Թորդան գյուղում:

Սբ Գրիգոր Լուսավորչի նշխարները բոլոր քրիստոնեական եկեղեցիների մեծագույն սրբություններից են։ Հայոց Հայրապետի նշխարները գտնվելուց հետո նրանցից մի մասը իբրև սրբազան մասունք տարվել է Վաղարշապատ, Բյուզանդիա, Իտալիա: Մայր Աթոռ Սբ Էջմիածնում պահվող Լուսավորչի Սբ Աջը Հայ Եկեղեցու կարևորագույն սրբություններից մեկն է, որով օրհնվում է սրբազան մյուռոնը։

Սբ Գրիգոր Լուսավորչի նշխարների գյուտի տոնը նշվում է Հոգեգալստից հետո հանդիպող երրորդ շաբաթ օրը։ Տոնի օրը եկեղեցիներում մատուցվում է Սբ Պատարագ։ Տոնի առիթով Հայ եկեղեցին սահմանել է շաբաթապահք։ Տոնն ունի նաև իր նախատոնակը։