Ըստ Հայսմավուրքի Բաբելասը եղել է Անտիոքի հայրապետը (240-252 թ.): Նումերիանոս կայսրը Անտիոք այցի ժամանակ կուռքերին զոհ մատուցելուց հետո ցանկանում է մտնել Աստծո եկեղեցի և պղծել այն: Սակայն Բաբելաս հայրապետը տաճարի դռների մոտ ընդառաջ գալով կայսրին, արգելում է նրա մուտքը տաճար: Զայրացած կայսրը բանտ է նետում հայրապետին և չարչարանքների ենթարկելով՝ ցանկանում պարտադրել նրան զոհ մատուցել կոռքերին: Այս ընթացքում բանտ են այցելում հայրապետի երեք աշակերտները, որոնց կայսրը ևս բանտարկում է և չարչարանքների ենթարկում։ Ի վերջո կայսեր ջանքերն ապարդյուն են անցնում, քանզի չորսն էլ անդադար խոստովանում էին միակ և ճշմարիտ Աստծուն, և հայրապետն իր աշակերտների հետ միասին գլխատվում է: