Սուրբ Աթանաս Ալեքսանդրացի

Աթանաս հայրապետը (295-373 թթ.) ծնվել է Ալեքսանդրիայում՝ հույն քրիստոնյայի ընտանիքում: Բարձրագույն կրթություն է ստացել հայրենի քաղաքի հռչակավոր աստվածաբանական ճեմարանում։ Սարկավագ ձեռնադրվելով տեղի պատրիարք Ալեքսանդր Ալեքսանդրացու կողմից, իբրև նրա անձնական քարտուղար՝ մասնակցել է Նիկիայի 325 թ. տիեզերաժողովին և լուրջ հակահարված հասցրել Արիոսին ու նրա հետևորդներին։

Սուրբ Աթանասը, 328 թ. բարձրանալով պատրիարքական աթոռ, հետագա իր ողջ կյանքի ընթացքում անդադար պայքարում է արիոսական հերձվածի դեմ, պաշտպանում նիկիական ուղղափառ դավանանքը։ Ենթարկվելով հալածանքների՝ իր եպիսկոպոսական 47 տարիներից 15-ն անցկացրել է աքսորում։ Աթանասի մահից 7-8 տարիներ հետո՝ Կ. Պոլսի 381 թ. տիեզերական ժողովում, վերջնականապես ամրագրվում է Աթանասի վարդապետությունը:

Սուրբ Աթանաս և սուրբ Կյուրեղ Ալեքսանդրացի հայրապետները Հայ Եկեղեցու տոնելի 12 համաքրիստոնեական մեծագույն վարդապետներից են, և նրանց հիշատակը տարվա մեջ տոնվում է նաև հոկտեմբերի վերջում՝ 12 վարդապետների շարքում: