Շարական Հոգեգալուստի

28/05/2012

ՇԱՐԱԿԱՆ ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԻ

– Օրհնութիւն –

 
Առաքելոյ աղաւնոյ իջանելով մեծաձայն հընչմամբ ի բարձանց,
Ի նմանութիւն լուսոյ փայլման հրազինեաց անկիզելի զաշակերտսն,
Մինչդեռ նըստէին ի սուրբ վերնատանն:

 

Աննիւթական աղաւնի, անքըննելի որ քննէ ըզխորս Աստուծոյ.
Զոր առեալ ի Հօրէ պատմէ զահաւոր եւ ըզմիւսանգամ գալուստն.
Զոր քարոզեցին համագոյական:

 

Օրհնութիւն ի բարձունս, ելողին ի Հօրէ Հոգւոյն սըրբոյ.
Որով առաքեալքն արբեցան անմահական բաժակաւն,
Եւ հրաւիրեցին զերկիրս ի յերկինս:

 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ

Երկնառաքեալ Աղաւնին, բարձրաձայն հնչմամբ իջաւ Աստուծմէ
Փայլուն լոյսի նմանութեամբ, անսպառ կրակով զինեց աշակերտները.
Երբ նստած էին ի սուրբ վերնատուն:

 

Աննիւթական աղաւնին, որ կը քննէ խորքերն Աստուծոյ,
Հօրմէն իմացած կը պատմէ ահաւոր եւ միւսանգամ գալուստն,
Որ հօր հետ միշտ է համագոյական:

 

Օրհնութիւն երկինքին, Հօրմէ Բխող Սուրբ Հոգիին.
Որով առաքեալներ լեցուեցան, որպէս անմահ բաժակէն.
Եւ հրաւիրեցին երկիրս դէպ երկինք:

ԹՈՂՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

0 Comments

Submit a Comment

Այլ նյութեր

Ս. Հոգիին անհրաժեշտութիւնը մեր օրերուն

ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆ – Դժուար չէ նկատել, որ մենք Հոգեգալուստի վերաբերեալ այս յօդուածաշարքին մէջ չմտանք աստուածաբանական հարցերուն մէջ երկու գլխաւոր պատճառներով. նախ աստուածաբանական հարցերը գլխաւոր պատճառներէն եղած են եկեղեցիներու բաժանման. Վասնզի իւրաքանչիւր եկեղեցի շեշտած է...

Ինչպէ՞ս կարելի է վերագտնել այս կորսուած մէկութիւնը

Պատասխանը տրուած է Հոգեգալուստով ծնած առաջին քրիստոնէից համայնքին կողմէ, այսինքն. 1. – Ոյժ տալ առաքելական ուսուցումի: Մարդիկ առհասարակ ի մի կը բերուին հասարակաց հաւատալիքներով: Ընդհանրապէս հայ հաւատացեալը անտեղեակ է իր եկեղեցիի հիմնական ու աւետարանական...

Քրիստոնեայ առաջին հաւաքական կեանքը

Ե ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԸ «Ամենայն հաւատացեալքն էին ի միասին, եւ ունէին զամենայն ինչ հասարակաց» (Գործք. Բ. 44)։ Հոգեգալստեան դէպքը իր եզրակացութեան կը բերուի Գործք Առաքելոցի մէջ, ամփոփ եւ ընդհանուր ակնարկով մը, նետուած նախնական եկեղեցւոյ հաւաքական կեանքին...