Եկեղեցի, պատմություն, կրթություն, մշակույթ, արվեստ, կրոն … Ձեր լուսամուտից ներս

Ս. Նունե և Մանե կույսերի հիշատակի օր

Ս. Նունե և Մանե կույսերի հիշատակի օր

Այսօր առաջարկում ենք ընթերցել.

Սուրբ Նունե,

Սուրբ Մանե:


ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉՆ ԱՅՍՕՐ

(սուրբգրային ամենօրյա ընթերցանության հատվածներ «Ճաշոց» գրքից)

Երգ Երգոց, 8. 14

Եսայի մարգարե 27. 11

 

ՏՈՆԱՑՈՒՅՑ

ԱԿ. Սրբոց կուսանացն Նունեայ եւ Մանեայ։

Օրհ. դկ. Անձինք նուիրեալք, իւր սարօքն: Մնկ. դկ. Յիշատակ Քրիստոսի: Ժմտ. Հարսնացեալք։ Ճշ. շրկ. դկ. Քրիստոս Աստուած: Հմբ. դկ. Անսկիզբն Բանդ: