Յակոբ Սրճեցու կեանքը (արեւմտահայերէն)

ՍՈՒՐԲ ՅԱԿՈԲ ՍԱՐՈՒԳԵՑԻ

Ս. Յակոբ Սարուգեցի ծնած է 451ին, Եփրատի ափին գտնուող Քուրտամ գիւղը (Սարուգի շրջան) եւ մահկանացուն կնքած 521ին։

Ուսումը ստացած է Եդեսիոյ Դպրոցը։

Սարուգի եպիսկոպոս եղած է պարսիկներու Կաւատ Ա. Թագաւորի քրիստոնեաներու դէմ շղթայազերծած հալածանքներու ամէնածանր շրջանին։

Հեղինակ է աւելի քան 700 քարոզներու։

Կը նկատուի Ս. Եփրեմ Խուրիէն ետք Ասորի Ուղղափառ Եկեղեցւոյ ամէնէն համբաւաւոր բանաստեղծ-աստուածաբանը։ Ս. Եփրեմ կոչուած է «Ս. Հոգիին Քնարը», իսկ Ս. Յակոբ՝ «Ս. Հոգիին Սրինգը»։

Հայոց մօտ ծանօթ է որպէս Յակոբ Սարուգեցի, Յակոբ Սրճեցի կամ Յակոբ Արծուապայի Եպիսկոպոս: Հայ Եկեղեցւոյ տօնելի Սուրբերէն չէ, այլ Յայսմաւուրքին մէջ կը յիշատակուի 5 Յունիսին (Յայսմաւուրք, Կոստանդնուպոլիս, 1834, էջ 243-244)։

Ս. Յակոբի «Տէր Յիսուս Քրիստոսի Չարչարանքի Աւագ Ուրբաթ Օրուան Համար» Ճառը, որ ծանօթ է նաեւ որպէս «Մեծ Ուրբաթի Կտակը», մեր Եկեղեցւոյ մէջ կը կարդացուի Աւագ Ուրբաթ օրը, Առաւօտեան Ժամերգութեան աւարտին, վերջին «Հայր Մեր»էն առաջ։

Հատկորոշիչներ՝ կեանքը, Յակոբ, Սարուգեցի, Սրճեցի

ԹՈՂՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

0 Comments

Submit a Comment

Այլ նյութեր

Երանելի սուրբ Յակոբ Սրճեցի եպիսկոպոսի [ճառը] Մեծ ուրբաթի իններորդ ժամի՝ մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի չարչարանքների առիթով (արևելահայերէն)

Արևելահայերէն թարգմանութիւնը Նաիրա Թամամեանի ԵՐԱՆԵԼԻ ՍՈՒՐԲ ՅԱԿՈԲ ՍՐՃԵՑԻ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ [ՃԱՌԸ] ՄԵԾ ՈՒՐԲԱԹԻ ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԺԱՄԻ՝ ՄԵՐ ՏԷՐ ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՉԱՐՉԱՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՌԻԹՈՎ Քո Հօր ծոցի անծանօթ ծնունդ, Միածին, արթնացրո՛ւ իմ քնարը և փարթամացրո՛ւ՝ պատմելու քո մեծ փրկութիւնը: Իմ...

Ս. Յակոբ Սարուգեցի եպիսկոպոսի ճառը Տէր Յիսուս Քրիստոսի Չարչարանքի Աւագ Ուրբաթ Օրուան Համար (արեւմտահայերէն)

Աշխարհաբարի Վերածեց Նարեկ Եպս. Ալեէմէզեան Ս. ՅԱԿՈԲ ՍԱՐՈՒԳԵՑԻ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ ՃԱՌԸ ՏԷՐ ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՉԱՐՉԱՐԱՆՔԻ ԱՒԱԳ ՈՒՐԲԱԹ ՕՐՈՒԱՆ ՀԱՄԱՐ Հօրդ ծոցին անբացատրելի ծնունդ, Միածին, արթնցո՛ւր եւ ճոխացո՛ւր քնարս մեծ փրկութիւնդ պատմելու: Տկար լեզուս քաղցրաձայն կ՛երգէ խորհուրդդ`...

Երանելւոյ սրբոյն Յակոբայ Սրճոյ եպիսկոպոսի՝ ասացեալ ի յօր Մեծի Ուրբաթին Չարչարանաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի յիններորդ ժամու (գրաբար)

ԵՐԱՆԵԼՒՈՅ ՍՐԲՈՅՆ ՅԱԿՈԲԱՅ ՍՐՃՈՅ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ՝ ԱՍԱՑԵԱԼ Ի ՅՕՐ ՄԵԾԻ ՈՒՐԲԱԹԻՆ ՉԱՐՉԱՐԱՆԱՑ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՅԻՆՆԵՐՈՐԴ ԺԱՄՈՒ Անծանօթ ծնունդ ծոցոյ Հօր քոյ, Միածին՝ զարթո՛ զքնարս իմ. եւ փարթամացո ի պատմել զմեծ փրկութիւն քո: Երգեսցէ քաղցրաձայն տկար լեզու իմ զխորհուրդս...