Եկեղեցի, պատմություն, կրթություն, մշակույթ, արվեստ, կրոն … Ձեր լուսամուտից ներս

Մեծ պահքի Ա. օր

Մեծ պահքի Ա. օր
Այսօր առաջարկում ենք ընթերցել.

«Մեծ պահքի արժեքը» (Հովսեփ ավագ քահանա Հակոբյանի քարոզներից


ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉՆ ԱՅՍՕՐ

(սուրբգրային ամենօրյա ընթերցանության հատվածներ «Ճաշոց» գրքից)

Եսայի մարգարե, 1. 16-20

«Լուացուէ՛ք, մաքրուէ՛ք, իմ աչքի առաջ ձեր չար արարքները թօթափէ՛ք ձեզնից, վերջ տուէք ձեր չարագործութիւններին: Սովորէք բարիք գործել, արդարութիւն փնտրէք, փրկէ՛ք զրկուածին, արդարադատ եղէք որբի հանդէպ, իրաւունք տուէք այրուն: Եկէ՛ք խօսենք իրար հետ,- ասում է Տէրը,- եթէ ձեր մեղքերը արեան պէս կարմիր են, ապա ես ձեան պէս ճերմակ կդարձնեմ, եթէ որդան կարմիր լինեն, կսպիտակեցնեմ ինչպէս բուրդ: Եւ եթէ յօժար լինէք ու լսէք ինձ, դուք կճաշակէք երկրի բարիքները, իսկ եթէ չկամենաք ինձ լսել, սուրը պիտի ուտի ձեզ, քանզի Տիրոջ շուրթերն ասացին այս»:

ՏՈՆԱՑՈՒՅՑ

Ա. օր Մեծի Պահոց:

Յայս յերկուս աւուրս, կից ընդ առաւօտեան ժամուն, զերիս Ողորմեայսն ասա միայն, որպէս ի հասարակ աւուրս։ Զկնի Գիրք, Հոգւոց։ Նոյնպէս եւ յերեկոյսն, որպէս ի հասարակ աւուրս պահոց, եւ ոչ այլ ինչ։ (Անփոփոխ)։