Մարգարեները և մարգարեությունները

Մարգարեները և մարգարեությունները

Մարգարեությունը Հին Կտակարանի կարևորագույն երևույթներից է: Մարգարեն այն մարդն է, ով Աստծո հետ սերտ հարաբերություն է ունեցել, սուրբգրային բառով՝ Աստծո հետ «խոսել» է, կա՛մ Նրանից պատգամ ստացել, կա՛մ էլ Աստծո կողմից ուղարկվել է որևէ անձի կամ ժողովուրդի պատգամ հաղորդելու համար: Ճշմարիտ մարգարեի հիմնական հատկանիշը անկաշառ, անկախ, անվախ և աստվածային խոսքին ծայրաստիճան հավատարիմ լինելն է:

Մարգարեությունների հեղինակն Աստված Ինքն է: