Ս. Հովհաննես Մկրտչի և Աթանագինե եպիսկոպոսի հիշատակի տոն

Այսօր առաջարկում ենք ընթերցել.

Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ,

Սուրբ Աթանագինե եպիսկոպոս,

Աշտիշատի մայր եկեղեցու հիմնադրումը:


ՏՈՆԱՑՈՒՅՑ

Հինգշաբթի․ ԳՁ․ Տօն է Սրբոցն Յովհաննու Կարապետին եւ Աթանագինեայ եպիսկոպոսին։

Օրհ. գձ. Զմարգարէ բարձրելոյն: Հրց. գձ. Զուարճանայ այսօր, իւր սարօքն: Մնկ. եւ Հմբ. դկ. Մարգարէից գերագոյն: Ժմտ. Զյառաջընթացութիւն: Ճշ. շրկ. դկ. Այսօր ցնծայ:

Եկեղեցական հանդէս ի վանս Ս. Շողակաթի։
(Վասն հարցիցն ուրբաթու կարդա խրատ ի Տօնացուցի)։

, , , , , ,

Կան բաներ, որոնց առնչյալ պետք չէ կարծիք կամ մեկնաբանություն թողնել կամ գրառել։ Պարզապես խորհիր, ինքդ քեզ համար։

Կայքի սպասարկումը՝ ԱԲՍՏՐԱԿՏ