Հայոց պատմությունը օգոստոսի 30-ին

1880 թվականի օգոստոսի 30-ին սուլթանական Թուրքիայում Բարձր Դռան հրամանով արգելվեց «Հայաստան» անվան օգտագործումը պաշտոնական գրություններում:

1906 թվականի օգոստոսի 30-ին ցարական կառավարության հրամանով փակվեց Էջմիածնում 13 օր առաջ բացված «Հայոց կենտրոնական ազգային ժողովը»:

1908 թվականի օգոստոսի 30-ին Թիֆլիսում վախճանվեց Մուրացանը (Գրիգոր Տեր-Հովհաննիսյան (ծնվ. 1854 թ.)):