Եկեղեցի, պատմություն, կրթություն, մշակույթ, արվեստ, կրոն … Ձեր լուսամուտից ներս

Հայոց պատմությունը օգոստոսի 21-ին

Հայոց պատմությունը օգոստոսի 21-ին

1903 թվականի օգոստոսի 21-ին Խրիմյան Հայրիկը կոնդակ է ուղարկում բոլոր թեմերին՝ եկեղեցու ունեցվածքը քաղաքացիական իշխանություններին չհանձնելու մասին:

Գրեք Ձեր կարծիքը։