Հայոց պատմությունը օգոստոսի 10-ին

1840 թվականի օգոստոսի 10-ին Զմյուռնիայում սկսում է լույս տեսնել «Արշալույս Արարատյան» պարբերականը՝ Պալթազարյանի խմբագրությամբ:

1861 թվականի օգոստոսի 10-ին Մոսկվայում Մսեր և Զարմայր Մսերյանները սկսում են հրատարակել «Համբավաբեր Ռուսիո» կիսամսյա պարբերականը:

1897 թվականի օգոստոսի 10-ին Դաշնակցականները կազմակերպեցին «Խանասորի արշավանքը»:

1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Սևր քաղաքում (Փարիզի մոտ) դաշնակիցների և Թուրքիայի սուլթանական կառավարության միջև կնքվում է դաշնագիր, որի 6-րդ հատվածի 88-91 հոդվածները վերաբերում են Հայաստանին: Նախագահ Ուիլսոնը որոշում է Արևմտյան Հայաստանի արևմտյան սահմանները: Թուրքիան ճանաչում է Հայաստանը: Պայմանագիրը վավերացված չէր և Թուրքիան վերսկսում է Արևմտյան Հայաստանի հայերի կոտորածը:

Նույն օրը ՌՍՖՍՀ լիազոր-ներկայացուցիչ Բ. Լեգրանը Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչների հետ կնքում է համաձայնագիր: