Հայոց պատմությունը սեպտեմբերի 29-ին

328 թվականի սեպտեմբերի 29-ին ծնվել է Սահակ Ա․ Պարթև Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը։

1917 թվականի սեպտեմբերի 29-ին Թիֆլիսում բացվեց հայկական ազգային համախորհրդակցությունը, որտեղ ընտրվեց Հայոց ազգային խորհուրդ:

1920 թվականի սեպտեմբերի 29-ին թուրքերը գրավում են Սարիղամիշը:

1921 թվականի սեպտեմբերի 29-ին ՌՍՖՍՀ Կենտգործկոմը դեկրետ է ընդունում նախկին Լազարյան ճեմարանը «Խորհրդային Հայաստանի կուլտուրայի տուն վերանվանելու և նրա բոլոր նյութական ու կուլտուրական արժեքները Խորհրդային Հայաստանի կառավարության տրամադրության տակ դնելու մասին»: