Հայոց պատմությունը սեպտեմբերի 28-ին

Արարատ լեռը

1874 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Էջմիածնում բացվեց Գևորգյան ճեմարանը: