Հայոց պատմությունը սեպտեմբերի 26-ին

1829 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Դորպատի (Տարտու) համալսարանի պրոֆեսոր Ֆրիդրիխ Պարրոտի հետ Խ. Աբովյանը սկսում է վերելք դեպի Արարատի գագաթը:

1960 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Երևանում բացվում է Հայաստանի ուսուցիչների համագումարը: