1827 թվականի սեպտեմբերի 24-ին սկսվում է Երևանի բերդի պաշարումը ռուսական զորքերի կողմից:

Հատկորոշիչներ՝ հայոց, պատմություն, սեպտեմբեր

Այլ նյութեր

Related