Եկեղեցի, պատմություն, կրթություն, մշակույթ, արվեստ, կրոն … Ձեր լուսամուտից ներս

Հայոց պատմությունը սեպտեմբերի 18-ին

Հայոց պատմությունը սեպտեմբերի 18-ին

1820 թվականի սեպտեմբերի 18-ին օգոստոսի 8-ի հայ արհեստավորների հակասուլթանական ցույցին մասնակցելու մեղադրանքով մի խումբ հայեր (կեսարացի Հակոբը, Գրիգոր Սաքայանը, Դելի Բաղդասարը և այլն) մահապատժի են ենթարկվում Կ. Պոլսում:

1841 թվականի սեպտեմբերի 18-ին նույն թվականի օգոստոսի 24-ի 3000 արհեստավորների հակասուլթանական և հակաամիրայական ցույցից հետո Կ. Պոլսի արհեստավորները նոր ցույց են կազմակերպում:

Գրեք Ձեր կարծիքը։