Հայոց պատմությունը սեպտեմբերի 13-ին

Հայոց պատմությունը սեպտեմբերի 13-ին

1399 թվականի սեպտեմբերի 13-ին Լենկ-Թեմուրը սկսում է իր երրորդ արշավանքը դեպի Հայաստան և մինչև 1403 թ. նվաճում ողջ Անդրկովկասը, Փոքր Ասիան, Միջագետը:

1826 թվականի սեպտեմբերի 13-ին գեներալ Պասկևիչի գլխավորած ռուսական 8 հազարանոց զորքը Ելիսավետպոլի մոտ ջախջախում է պարսիկ Աբաս Միրզայի 25 հազարանոց բանակը:

1838 թվականի սեպտեմբերի 13-ին տեղի է ունենում Սկյութարի ճեմարանի բացումը Կ. Պոլսում: