Հայոց պատմությունը սեպտեմբերի 1-ին

1387 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Լենկ-Թեմուրի զորքը պաշարում է և գրավում Վանի բերդը:

1850 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Թիֆլիսում սկսում է հրատարակվել «Արարատ» շաբաթաթերթը՝ Գաբրիել Պատկանյանի խմբագրությամբ:

1860 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Կ. Պոլսում հիմնվում է Հայոց Բարեգործական ընկերությունը:

1861 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Կ. Պոլսում Գ. Երանյանի, Ն. Թաշճյանի և Տ. Չուխաջյանի խմբագրությամբ սկսում է հրատարակվել «Քնար հայկական» երաժշտական կիսամսյա հանդեսը:

1868 թվականի սեպտեմբերի 1-ին տեղի է ունենում Երևանի գիմնազիայի բացումը:

1886 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Կ. Պոլսի Ղալաթիա թաղամասում Մինաս Չերազի տեսչությամբ բացվեց Կենտրոնական վարժարանը:

, ,

Դեռևս կարծիքներ չկան։

Գրեք Ձեր կարծիքը։

Կայքի սպասարկումը՝ ԱԲՍՏՐԱԿՏ