Հայոց պատմությունը մայիսի 11-ին

1895 թվականի մայիսի 11-ին Կ. Պոլսում Անգլիայի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի դեսպանները Օսմանյան Թուրքիայի կառավարությանը ներկայացրեցին հայկական վեց վիլայեթներում բարենորոգումներ անցկացնելու ծրագիրը: Նույն օրը, երկրում ծավալվող ընդհանուր զայրույթը կասեցնեկու համար Աբդուլ Համիդ երկրորդը հայտարարեց բարենորոգումների ծրագրի մասին, որը ստորագրել էր հոկտեմբերի 18-ին:

Այդ ծրագիրը երբեք չիրագործվեց:

1917 թվականի մայիսի 11-ին Թիֆլիսում բացվեց հայ ուսուցիչների կովկասյան համագումարը:

Հատկորոշիչներ՝ հայոց, մայիս, պատմություն

ԹՈՂՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

0 Comments

Submit a Comment

Այլ նյութեր