Հայոց պատմությունը հունվարի 9-ին

980 թվականի հունվարի 9-ին Հայկաձոր գյուղում սկսվեց կառուցվել Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ Եկեղեցին (ավարտվեց կառուցումը 985 թ.):

1919 թվականի հունվարի 9-ին Թիֆլիսում Անտանտի զինվորական գործիչների ղեկավարությամբ բացվում է դաշնակցական և մենշևիկյան կառավարությունների ներկայացուցիչների կոնֆերանս, որի որոշմամբ Լոռին հայտարարվում է «Չեզոք գոտի»:

Թողնել պատասխան