Հայոց պատմությունը հունիսի 10-ին

1804 թվականի հունիսի 10-ին ռուսական զորքերը Գյումրու մերձակայքում պարտության են մատնում Աբաս Միրզայի զորքերին և Կարս քշվող հայերին ազատելով բնակեցնում են Փամբակում ու Թիֆլիսում:

1858 թվականի հունիսի 10-ին Պարսկաստանի Շիրազ քաղաքում վախճանվեց գրող Մեսրոպ Թաղիադյանը (ծնվ. 1803 թվանանին, Ձորագյուղում, Երևանի գավառ):

1906 թվականի հունիսի 10-ին Թիֆլիսում ստեղծվեց «Կովկասի հայոց դպրոցների ուսուցիչների և վարժուհիների միությունը»: Պաշտոնական ճանաչում ստացավ 1907 թ. հուլիսին:

, ,

Դեռևս կարծիքներ չկան։

Գրեք Ձեր կարծիքը։

Կայքի սպասարկումը՝ ԱԲՍՏՐԱԿՏ