Եկեղեցի, պատմություն, կրթություն, մշակույթ, արվեստ, կրոն … Ձեր լուսամուտից ներս

Հայոց պատմությունը հունիսի 10-ին

Հայոց պատմությունը հունիսի 10-ին

1804 թվականի հունիսի 10-ին ռուսական զորքերը Գյումրու մերձակայքում պարտության են մատնում Աբաս Միրզայի զորքերին և Կարս քշվող հայերին ազատելով բնակեցնում են Փամբակում ու Թիֆլիսում:

1858 թվականի հունիսի 10-ին Պարսկաստանի Շիրազ քաղաքում վախճանվեց գրող Մեսրոպ Թաղիադյանը (ծնվ. 1803 թվանանին, Ձորագյուղում, Երևանի գավառ):

1906 թվականի հունիսի 10-ին Թիֆլիսում ստեղծվեց «Կովկասի հայոց դպրոցների ուսուցիչների և վարժուհիների միությունը»: Պաշտոնական ճանաչում ստացավ 1907 թ. հուլիսին:

Գրեք Ձեր կարծիքը։