Հայոց պատմությունը հոկտեմբերի 6-ին

640 թվականի հոկտեմբերի 6-ին արաբները գրավում և կողոպտում են Դվինը:

1940 թվականի հոկտեմբերի 6-ին բացվում է Երևանի բուսաբանական այգին: