Հայոց պատմությունը հոկտեմբերի 5-ին

1895 թվականի հոկտեմբերի 5-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը հայերի զանգվածային ջարդեր են տեղի ունեցել Բաբերդում, Տրապիզոնում, Դերջանում, Երզնկայում, Չարսանջակում, Կամախում, Քղում, Ուրֆայում (Եդեսիա), Շապին-Գարահիսարում, Կարինում, Խարբերդում, Մալաթիայում, Մարզվանում, Դիարբեքիրում:

1946 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Քանաքեռում տեղի է ունեցել Խ. Աբովյանի արձանի հանդիսավոր բացումը:

Թողնել պատասխան