Եկեղեցի, պատմություն, կրթություն, մշակույթ, արվեստ, կրոն … Ձեր լուսամուտից ներս

Հայոց պատմությունը հոկտեմբերի 21-ին

Հայոց պատմությունը հոկտեմբերի 21-ին

1863 թվականի հոկտեմբերի 21-ին Հռոմից Կ. Պոլսի հայերին Հայաստանի ազատագրության վերաբերյալ ծրագիր-նամակ է ուղարկում Պ. Նորատունկյանը:

Գրեք Ձեր կարծիքը։