Հայոց պատմությունը հոկտեմբերի 21-ին

1863 թվականի հոկտեմբերի 21-ին Հռոմից Կ. Պոլսի հայերին Հայաստանի ազատագրության վերաբերյալ ծրագիր-նամակ է ուղարկում Պ. Նորատունկյանը: