Հայոց պատմությունը հոկտեմբերի 20-ին

1865 թվականի հոկտեմբերի 20-ին տեղի է ունեցել հայկական թատրոնի հիմնումը Երևանում:

1939 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Մոսկվայում բացվում է հայկական արվեստի տասնօրյակը: