Հայոց պատմությունը հոկտեմբերի 14-ին

1280 թվականի հոկտեմբերի 14-ին հիմնադրվել է Գլաձորի համալսարանը:

1834 թվականի հոկտեմբերի 14-ին Կ. Պոլսում ծնվեց հրապարակախոս, հասարակական-քաղաքական գործիչ Գրիգոր Օտյանը (վախճ.` 1887 թ., Փարիզում):

1903 թվականի հոկտեմբերի 14-ին հնչակյանները մահափորձ կազմակերպեցին Գալիցինի դեմ: