Հայոց պատմությունը հոկտեմբերի 10-ին

Արարատ լեռը

1726 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Սարու Մուստաֆա փաշայի զորաբանակը գրոհում է Շուշի քաղաքի վրա և 8-օրյա մարտերից հետո գրավում:

1897 թվականի հոկտեմբերի 10-ին թուրքական կառավարության կարգադրությամբ փակվեցին Թուրքիայում հրատարակվող հայ պարբերականների զգալի մասը: