Հայոց պատմությունը դեկտեմբերի 4-ին

1738 թվականի դեկտեմբերի 4-ին Կ. Պոլսում ծնվեց Միքայել Չամչյանը (վախճ.` 1823 թ.):

1853 թվականի դեկտեմբերի 4-ին ցարական կառավարությունը Գաբրիել Սունդուկյանին Թիֆլիսից աքսորում է Դերբենդ:

1918 թվականի դեկտեմբերի 4-ին ավարտվում է զորավար Անդրանիկի ղարաբաղյան ռազմարշավը:

, ,

Դեռևս կարծիքներ չկան։

Գրեք Ձեր կարծիքը։

Կայքի սպասարկումը՝ ԱԲՍՏՐԱԿՏ