Եկեղեցի, պատմություն, կրթություն, մշակույթ, արվեստ, կրոն … Ձեր լուսամուտից ներս

Հայոց պատմությունը դեկտեմբերի 4-ին

Հայոց պատմությունը դեկտեմբերի 4-ին

1738 թվականի դեկտեմբերի 4-ին Կ. Պոլսում ծնվեց Միքայել Չամչյանը (վախճ.` 1823 թ.):

1853 թվականի դեկտեմբերի 4-ին ցարական կառավարությունը Գաբրիել Սունդուկյանին Թիֆլիսից աքսորում է Դերբենդ:

1918 թվականի դեկտեմբերի 4-ին ավարտվում է զորավար Անդրանիկի ղարաբաղյան ռազմարշավը:

Գրեք Ձեր կարծիքը։